Οι πελάτες μας

 Η iTech μαζί με τους συνεργάτες της, μπορεί να καλύψει το 99% των τεχνολογικών αναγκών μίας σύγχρονης επιχείρησης ή οικίας, και διαθέτει εξειδικευμένες λύσεις για κάθετες αγορές (όπως τουριστικές, νοσοκομειακές, επιχειρήσεις εστίασης και άλλες..) Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιους από τους πελάτες μας.

Parabita

Parabita aspires to become the ultimate destination online shopping for the consumer seeking clothes in XL sizes. 

With the aim of optimal customer satisfaction, the company is 

focusing not only on the variety and quality of its 

products, but also on a consumer friendly service experience.

Hatsios Development

​ The Hasic Development Of Immovable Property In The U.S. it has been active since 1955 in the construction and 

sale of real estate. In 2007, the company was divided into the real 

estate development sector and the planning and 

construction sector by setting up ANAX SA

Intersilver

As a pioneer for Greece in the introduction of silver frames and 

objects, has for decades represented many of the 

largest silver factories in Italy, Great Britain and Spain.

Please reload

Mykonos No5

Nestled in the heart of a hill in Kanalia Village, Mykonos No5 Hotel and Villas provides guests with tranquility and luxury. Here, classic elegance and a profound commitment to the timeless art of hospitality create a destination that’s rare and an experience that’s rarefied.

Mozaik

‘MOZAIK’ expresses the desire to aggregate a mosaic of diverse personalities, nationalities and talents into one enterprise around the 3 crucial inner values: Quality, InnovationIntegrity

Mandaloun

​ The ultimate Eastern Mediterranean food experience with modern 

aesthetic and ART DECO details in a warm and 

friendly environment. A puzzle of culture where the east meets the west in harmony.

Please reload