​Δίκτυα Η/Υ

Η Itech, αναλαμβάνει να μελετήσει την υποδομή του χώρου σας (αξιοποιώντας στο έπακρο το υπάρχον δίκτυο), να σχεδιάσει την ασφαλέστερη δομή και να αυξήσει την αποδοτικότητα ενός νέου δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται η αξιοπιστία του τοπικού δικτύου υπολογιστών.

Συνδυάστε τις υπηρεσίες μας με πακέτα τεχνικής υποστήριξης