Συστήματα Ασφαλείας

  Η Itech παρέχει Επιχειρηματικές λύσεις Ασφάλειας και Τεχνολογίας Πληροφοριών σε συνδυασμό με Φυσική Ασφάλεια.

Η άριστη και εξειδικευμένη κατάρτιση των στελεχών της σε συνδυασμό με την πελατοκεντρική φιλοσοφία της συντελεί σε γρήγορες και καινοτόμες λύσεις σε θέματα ασφάλειας. Εφαρμόζοντας προηγμένες μεθόδους και τεχνικές (ethical hacking, remote/local penetration, social engineering, physical assessments κ.α.), η Itech μπορεί να εντοπίζει το σύνολο των ευπαθειών στα Πληροφοριακά και Τηλεπικοινωνιακά συστήματα και να καθορίζει τον βαθμό έκθεσης τους σε κινδύνους ασύμμετρων απειλών.

  Παράλληλα η εταιρεία εξειδικεύεται στην αντιμετώπιση ενδεχόμενης βιομηχανικής κατασκοπείας εις βάρος επιχειρήσεων με σύγχρονες μεθόδους και τέλος με το πρόγραμμα ευαισθητοποίησης (awareness program) επιτυγχάνεται η δημιουργία σωστής συνείδησης στους υπαλλήλους οποιασδήποτε εταιρείας σε θέματα ασφάλειας.

  Η εγγυημένη ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων σε συνδυασμό με τον ύψιστο βαθμό κατάρτισης έχει ταυτιστεί με την επωνυμία της Itech.

  Η Itech διαθέτει τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και εφαρμόζει τις πλέον αξιόπιστες διαδικασίες προκειμένου να επιτευχθεί άμεσα κι επιτυχώς η εναρμόνιση της κάθε επιχείρησης ή οργανισμού με τα ισχύοντα διεθνή ρυθμιστικά πλαίσια και πρότυπα προστασίας των πληροφοριών.