Τηλεφωνικά Κέντρα

 

Οι δυνατότητες των συστημάτων αυτών είναι θεωρητικά απεριόριστες. Η επιχείρηση που θα επενδύσει στην εγκατάσταση και λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, θα αποκομίσει πολλαπλά οφέλη τόσο σε θέματα οργάνωσης όσο και ελέγχου του επικοινωνιών της.

Εφαρμογές καταγραφής κλήσεων, σύνδεση με προγράμματα CRM, δρομολόγησης κλήσεων εκτός εταιρείας, voice mail, χαμηλές εξερχόμενες κλήσεις είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα που παρέχει.

Σωστότερη εξυπηρέτηση πελατών διότι η δρομολόγηση όλων των εισερχόμενων κλήσεων γίνεται με πιο παραγωγικό τρόπο. Η γραμμή του πελάτη μεταφέρεται πάντα σε διαθέσιμη γραμμή ενώ μπορεί να γνωρίζει τον εκτιμώμενο χρόνο αναμονής του.

Μεγαλύτερη παραγωγικότητα μια που οι χρόνοι με τους οποίους εξυπηρετείται μία διαδικασία μειώνονται αισθητά, γλυτώνοντας χρόνο και πολύπλοκες διαδικασίες. Το IP τηλεφωνικό κέντρο προσαρμόζει τις διαδικασίες που υπάρχουν αλλά και προσαρμόζεται σε αυτές.

Ένα μεγάλο όφελος είναι τα στατιστικά στοιχεία των κλήσεων που παρέχει. Με μια πληθώρα αναφορών η επιχείρηση μπορεί να βρει σημεία προς βελτίωση και να αξιολογήσει τους πόρους που χρησιμοποιεί.ση κόστους λειτουργίας

Μείωση τηλεπικοινωνιακών δαπανών με την δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών παρόχων συμβατικής ή VoIP τηλεφωνίας.

Το τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρετείται από το υφιστάμενο δίκτυο υπολογιστών και προσφέρει την πλήρη αξιοποίηση του. Σε νέα κτίρια η καλωδίωση για το δίκτυο υπολογιστών αρκεί και για την τηλεφωνία.

Οι λειτουργίες των IP τηλεφωνικών κέντρων αναβαθμίζονται συνεχώς με μικρό κόστος βοηθώντας στην εύκολη και οικονομική επέκταση όταν οι ανάγκες της επιχείρησης αλλάζουν.

Η απόκτηση ενός IP τηλεφωνικού κέντρου δεν είναι πλέον δαπανηρή, και η συντήρηση μπορεί να γίνει και απομακρυσμένα.